Розробки уроків

Урок правознавства. 9 клас
Тема уроку: Що означає бути громадянином держави
Мета уроку: визначити зміст понять «громадянин», «громадянство», «апатрид», «біпатрид», «іноземець»; ознайомити учнів з основними нормами Закону України «Про громадянство України»; розвивати навички опрацювання й практичного використання нормативно-правових актів, роботи з підручником, уміння розв’язувати правові ситуації; виховувати в учнів розуміння важливості належності до громадянства загалом та громадянства України.
Обладнання: підручник «Правознавство(практичний курс) 9 клас» (В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко) , Конституція України, витяги із Закону України
«Про громадянство України», дидактичні картки, картки із завданнями.
Основні поняття: громадянство, громадянин, апатрид, біпатрид, іноземець.
Тип уроку: комбінований

Структура уроку
I. Організаційний етап.
II. Перевірка домашнього завдання
III. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.
IV. Вивчення нового матеріалу.
1.                Правовий статус особи. Право на громадянство.
2.                Порядок набуття та припинення громадянства України.
3.                Порядок визначення громадянства дітей.
V. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів.
VI. Підсумки уроку.
VII. Домашнє завдання.
Хід уроку
I. Організаційний етап
Вітання вчителя, перевірка готовності учнів до уроку.
II. Перевірка домашнього завдання
-Учні презентують результати своєї творчої роботи – альбому із ілюстраціями, присвяченими Конвенції про права дитини та Загальної декларації прав людини. (Додаток 8 )
III. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності
        Метод «Відкритий мікрофон»
1. Чи потрібен людині правовий звязок з державою?
2. Як ви розумієте, що означає бути громадянином держави?
3. З якого віку можна набути громадянство?
4. Який документ підтверджує громадянство особи в Україні?
Визначення теми і мети уроку.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Право на громадянство. Правовий статус особи.
Розповідь учителя. Право на громадянство – це невід’ємне право людини. Україна – це наша земля, наш рідний край, наша країна зі славною історією і мудрими, талановитими людьми, з чарівною піснею, мальовничою природою. Це одна з найбільших держав у Європі, в якій живуть різні народи  громадяни України. Основні положення про громадянство закріплені в Конституції України та Законі України «Про громадянство України».
Формування нового поняття
Громадянство – це стійкий, юридично визначений, необмежений у часі та просторі звязок  людини з певною державою, що визначає їхні взаємні права та обовязки.
Підданство -  це правовий звязок між особою та певною державою з монархічною формою правління.
Запитання на повторення
1. Пригадайте з курсу «Історія» держави з монархічною формою правління.
2. Чи існують сьогодні держави з абсолютною монархією?
3. Назвіть сучасні держави, які за формою правління є монархіями.
Метод «Коло ідей»
-      Як ви вважаєте, чи обмежені іноземці в певних правах в нашій державі? Відповідь поясніть.
-         Чи знаєте, в яких державах існує подвійне громадянство? 
певних правах в нашій державі? Відповідь поясніть.
-         Чи знаєте, в яких державах існує подвійне громадянство?
2. Порядок набуття та припинення громадянства
Самостійна робота з нормативно-правовим документом:
-         Опрацювати ст.4, ст.25 Конституції України і виписати основні положення конституційного статусу громадянина.
·        Єдине громадянство.
·        Неможливість позбавлення громадянства.
·        Неможливість вигнання з країни чи видачі іншій країні.
·        Захист громадян України за її межами.
Метод «Мікрофон»
-         Чому виділені саме такі положення конституційного статусу громадян?
Колективна робота з нормативно-правовим документом:
- Опрацювати статті 7, 8, 9 Закону України «Про громадянство України».
Метод «Робота в парах» (виконується в письмовій формі)
-   Використовуючи витяги із Закону України  «Про громадянство України» розвязати юридичні ситуації
Завдання №1
Чи мають право особи у зазначених ситуаціях на набуття громадянства України? Якщо мають, то за якими підставами?
1.                Дитина , що народилася в Україні, батьки якої громадяни Польщі, мають дозвіл на тимчасове проживання в Україні.
2.                Дитина, що народилася в Україні під час переїзду її батьків із Росії на постійне місце проживання до Німеччини.
3.                Особа без громадянства, дід якої народився на території Закарпатської України та емігрував до США у 1939 році.
4.                Дитина, батьки, якої померли (громадяни Молдови), виховується у державному дитячому будинку в Україні.
Завдання №2
Громадянин Білорусії хоче прийняти громадянство України. Він вільно розмовляє українською мовою, має власне кафе в Україні, не порушував законів України. Яких умов йому слід іще дотриматись , щоб стати громадянином України?
Метод «Читання в парах»
-         Учні опрацьовують матеріал підручника на с.63 ( витяг із ст. 17 Закону України «Про громадянство України») , і пояснюють один одному підстави припинення громадянства України.
4.     Порядок визначення громадянства дітей
Аналіз правової ситуації:
Розв’язати  юридичні  ситуації, використовуючи для допомоги  матеріал підручника (с.62, п.3). Відповідь пояснити.
 Завдання для 1 варіанту
1.                У родині Іваненків народився син. Обидва вони громадяни України, син народився в Тбілісі, де вони гостювали. Чи отримає дитина громадянство України, адже вона народилася за межами нашої країни?
Завдання для 2 варіанту
2.                У пологовому будинку №9 Києва народилася дівчинка. Мати - українка, батько – громадянин Йорданії, який навчається в Києві. Батько вважає , що дитина є громадянином Йорданії, мати бажає, щоб донька отримала українське громадянство. Яке громадянство матиме її дитина?
V. Узагальнення  та систематизація знань та вмінь учнів
Рольова гра «Я-кореспондент»
Опитування  проводить учень за вивченим матеріалом
VI. Підсумки уроку
Метод «Незакінчене речення»
-         Учні відповідають на запитання : «Я ціную приналежність до громадянства України, тому що…».
VII. Домашнє завдання
-         Опрацювати § 9

  Урок правознавства. 9 клас
Тема уроку: Право на освіту в Україні
Мета уроку: визначити юридичний зміст права на освіту в Україні, ознайомити учнів із системою освіти в сучасній Україні, ознайомитись із правами та обов’язками учасників навчального процесу; розвивати уміння працювати із нормативно-правовими документами, аналізувати їх, висловлювати власні судження щодо важливості права на освіту для людини; виховувати бажання здобувати знання для подальшої активної діяльності в Україні.
Обладнання: підручник «Правознавство(практичний курс) 9 клас»
(В.Л. Сутковий, Т.М.Філіпенко), Конституція України, витяги із Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», дидактичні картки.
Поняття та терміни: право на освіту, загальноосвітній навчальний заклад, навчальний процес
Тип уроку: комбінований
Структура уроку
I. Організаційний етап.
II. Перевірка знань та умінь учнів.
III. Мотивація навчальної діяльності учнів.
IV. Вивчення нового матеріалу.
1.  Право на освіту в Україні.
2.  Права та обовязки учасників навчального процесу.
3.  Типи навчальних закладів .
V. Закріплення вивченого матеріалу.
VI. Підсумки уроку.
VII. Домашнє завдання.
Хід уроку
I. Організаційний етап
Вітання вчителя, перевірка готовності учнів до уроку.
II. Перевірка знань та умінь учнів
Самостійна робота на індивідуальних картках:
1.     Дати визначення таким поняттям: «природні права», «права людини», «громадянські (особисті) права», «політичні права», «соціально-економічні права», «культурні права».
2.     Назвати конституційні обов’язки і розвязати юридичні задачі:
Яких обовязків дотримуються особи в зазначених ситуаціях?
·                   Юнаки, яким виповнилося 16 років, проходять приписку до призивної дільниці у військовому комісаріаті.
·                   На початку свята з вручення атестатів про отримання повної загальної середньої освіти під час звучання перших нот Державного гімну всі присутні встали і припинили розмови.
·                   Кандидат у народні депутати подав до виборчої дільниці копію про свої доходи, оригінал якої півроку тому подавав до податкової інспекції.
·                   Клас учнів, перебуваючи у лісі, розпалив багаття із назбираних сухих гілок. Коли настав час іти додому – учні прибрали усе сміття , вогнище було ретельно погашено.
III. Мотивація навчальної діяльності учнів
Метод «Коло ідей»
-         Освіта – це право чи обовязок? Відповідь поясніть.
IV Вивчення нового матеріалу
1. Право на освіту в Україні.
Учитель. Вам уже відомо, що кожна людина має не лише права, а й обовязки. Один із обовязків громадян України, який є водночас й правом -це право на освіту. Право на освіту належить до культурних прав. Відповідно до Конституції України, кожна людина має право на освіту. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою. Освіта як окрема сфера взаємовідносин у суспільстві регулюється різними нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» тощо.
Робота з нормативно-правовим документом
-         Учні опрацьовують ст.53 Конституції України .
Метод «Прес»:
-         Учні дають відповідь на запитання, аргументуючи свою думку («Я вважаю...», «Тому що…», «Наприклад…»).
·                        Що означає обовязковий рівень освіти?
·                        Що означає доступність освіти?
2. Права й обовязки учасників навчального процесу
Метод «Одна хвилина»
-         Як ви розумієте термін «навчальний процес»? Протягом 1 хвилини створіть звязний текст.
Формування нового поняття
 Навчальний процес – це спільна діяльність учителів, дітей, батьків та інших осіб по створенню умов та забезпеченню необхідного суспільству рівня знань, вихованості.
Метод «Робота в групах»
-Клас поділяється на групи (по 4-5 осіб), кожна з яких повинна опрацювати відповідний матеріал (с.75-76) і скласти по 2 ситуації. Де розкривається процес дотримання та порушення відповідних прав та обовязків:
·        Права і обовязки учнів.
·        Права і обовязки учителів.
·        Права і обовязки батьків.
Представлення результатів своєї роботи, спільне обговорення ситуацій.
3. Типи навчальних закладів
Учитель. В Україні встановлені такі освітні рівні:
- початкова загальна освіта;
- базова середня освіта;
- повна середня освіта;
- професійно-технічна освіта;
- неповна вища освіта;
- повна вища освіта.
Метод «Робимо позначки»
-  Опрацювавши матеріал підручника - «Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної освіти» на с.74, позначаємо відому та незнайому інформацію. Потім учні виписують в зошит типи даних закладів.
Метод «Незакінчене речення»
1)                Наш навчальний заклад належить до такого типу навчальних закладів як….
2)                 Я так вважаю, тому що ….

V. Закріплення вивченого матеріалу:
Аналіз правової ситуації «Юридичний практикум»:
 Яких прав та обовязків учнів було дотримано чи порушено у зазначених ситуаціях?
·                   Кожного року 1 вересня хлопчики та дівчатка, які досягли 6-7 років, йдуть у перший клас. Проте Іван Іванов, якому 7,5 років, так і не пішов до школи. Його не пустили батьки, мотивуючи це тим, що вони фермери, роботи багато, син має їм допомагати, а від школи толку мало. (Порушено право на освіту).
·                   Після навчання у 1-4 класах загальноосвітньої школи Максим успішно склав іспити і поступив до гімназії. ( Дотримано право на вибір закладу освіти).
·                   На уроці історії учні переглядали фрагмент документального фільму «Невідома Україна». (Дотримано право на користування навчальною базою школи).
VI. Підсумки уроку
 Метод «Відкритий мікрофон»
-         Продовжити фразу: « Якби я був директором школи, то для вдосконалення системи освіти вжив би таких заходів….»
VII. Домашнє завдання         Опрацювати §11


Урок правознавства 9 клас
Тема уроку: Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави
      Мета уроку: визначити зміст поняття «демократія», «самоврядування», розповісти про форми участі громадян у житті демократичної держави, України, про принципи реалізації права на участь в управлінні державою; розвивати й формувати вміння аналізувати відповідні статті Конституції України, самостійно працювати з нормативно-правовими актами, здатність критично й незалежно мислити ; виховувати в учнів власну позицію щодо громадянської активності особи.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань
 Обладнання та матеріали: підручник «Правознавство(практичний курс) 9 клас» (В.Л. Сутковий, Т.М.Філіпенко), Конституція України, дидактичні картки із завданнями.
 Основні поняття й терміни: демократія, місцеве та дитяче самоврядування
Структура уроку
I. Організаційний етап.
II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.
III. Вивчення нового матеріалу:
1.            Народовладдя в Україні.
2.            Самоврядування в Україні.
3.            Громадські об’єднання та дитячі організації.
IV. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів.
V. Підсумки уроку
VI. Домашнє завдання.
Хід уроку
I.                  Організаційний етап
Вітання вчителя, перевірка готовності учнів до уроку.
II. Актуалізація опорних знань учнів та мотивація навчальної діяльності
Бесіда за запитаннями:
1. Що означає термін «демократія»?
2. Пригадайте з курсу історії  Стародавнього світу, як в Давній Греції здійснювалось народовладдя?
3. Чи можливо в наш час здійснювати народовладдя таким способом? Відповідь обґрунтуйте.
 (Узагальнити відповіді, підвести учнів до розуміння існування в державі різних форм прояву демократії, які ми проаналізуємо на сьогоднішньому уроці).
Повідомлення теми та мети уроку.
III. Вивчення нового матеріалу
1. Народовладдя в Україні
Метод «Займи позицію»
- Чи згодні ви з твердженням , що кожен громадянин держави є творцем демократії, від активності та громадянської позиції яких залежить сила демократії? (Метод демонструє різні думки з досліджуваної теми).
Формування нового поняття
Демократія (від грецького – «народовладдя») – це така форма організації політичної системи, при якій існують рівні можливості для здійснення прав і свобод кожного члена суспільства (визначення записати в зошит).
Робота з нормативно-правовим документам
-                     Опрацювати ст. 5 та ст. 69 Конституції України, визначивши, які існують форми безпосередньої та представницької демократії (учні виписують форми народовладдя в зошит).
Коментоване читання
-                     Учні опрацьовують матеріал підручника (ст.78-79) і коротко характеризують форми безпосередньої та представницької демократії.
Робота зі схемою
-                     Учні складають схему «Народовладдя в Україні» на індивідуальних аркушах. Ознайомлюють із результатами своєї роботи.

Робота з нормативно-правовим документом
-         Учні самостійно опрацьовують витяги із Конституції України (статті 72-74 Конституції України).
Індивідуальна робота - заповнення пропусків в тексті
1.                 Всеукраїнський референдум призначається:
·                   …..
·                   …..
2.                Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою :
·                   за вимогою не менше як …. громадян України, яку мають право голосу;
·                   за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менше як у …. областей;
·                   не менше як по …. підписів  у кожній області.
Метод «Робота в парах»
Аналіз правової ситуації
В яких з наведених випадків порушено законодавство про референдум:
1. Верховна Рада України  на пропозицію більшості депутатів прийняла рішення про проведення референдуму щодо амністії. ( Законодавство порушено, тому що Конституцією України  заборонено проведення референдумів з питань амністії).
2. Львівська міськрада призначила  місцевий референдум про затвердження герба міста. ( Рішення правомірне).
3. Рада міста Н. прийняла рішення про проведення референдуму щодо проголошення суверенітету та виходу його зі складу України. ( Рішення не правомірне, тому що питання не місцевого рівня , отже не може вирішуватися на місцевому референдумі).
2.                Самоврядування  в Україні
Формування нового поняття
Місцеве самоврядування – право територіальної громади самостійно
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.
Робота зі схемою                                          Місцеве самоврядування
                                                                                                    Органи     
Територіальна                    Органи і посадові                самоорганізації
     громада                            особи місцевого                       населення
 (жителі села,                         самоврядування
селища, міста)               (місцеві ради, сільський, селищний,
                                      міський голова, районні, обласні ради,
                                   виконавчі органи районних рад у місті)
Метод «Робота в малих групах»
 Учні обєднуються в групи (по 4-5 уч.). Кожна група отримує конкретне завдання на картках.
 Група №1: «Наведіть приклади такої функції місцевого самоврядування , як залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення».
Група №2 : «Наведіть приклади такої функції, як використання та управління комунальною власністю».
Група №3 : «Наведіть приклади такої функції, як забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території».
Група №4 : «Наведіть приклади такої функції, як надання соціальних послуг населенню».
Група №5 : «Наведіть приклади такої функції, як забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку».
3.                Громадські об’єднання та дитячі  організації
Робота з нормативно-правовим документом
-                     Опрацювати ст. 36 Конституції України і дати відповідь на запитання :
1)                На які види обєднань громадян вказує відповідна стаття Конституції?
Виступи учнів (випереджальне  завдання, яке учні отримали на попередньому уроці)
-   Приклади політичних партій України; а також , громадських та дитячих організацій, що діють на території Обухівщини.
IV. Узагальнення  й систематизація знань і вмінь учнів
Гра «Мовна дуель»
Учні задають один одному запитання за темою уроку ( робота в парах)
V. Підсумки уроку
Метод «Незакінчене речення» (проводиться в усній формі)
1.                «Для мене сьогодні важливим було..»
2.                «Сьогодні я навчився…»
3.                «Мені хотілося б  надалі…»
VI. Домашнє завдання
1.                Опрацювати  §12
2.                Підготуватися до письмової роботи (повторити  §§ 8-11)


 Урок правознавства 9 клас
       Тема уроку: Урок узагальнення з теми « Ти – людина, значить, маєш права
Мета уроку: повторити та узагальнити матеріал теми; сформувати уявлення про вивчений матеріал як систему знань; розвивати комунікативні якості під час роботи в групах, пізнавальний інтерес, розвивати уміння робити висновки, порівняння, формулювати висновки; виховувати повагу до таких цінностей, як права людини, свобода, рівність.
Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань
Форма проведення: урок - вікторина
Обладнання та матеріали: підручник «Правознавство(практичний курс) 9 клас» (В.Л. Сутковий, Т.М.Філіпенко), Конституція України, витяги з нормативно – правових актів, дидактичні картки із завданнями.
Основні поняття й терміни: права людини, права дитини, Конвенція, демократія, громадянство.
Структура уроку
I. Організаційний етап.
II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.
III. Перевірка, контроль і корекція знань, умінь та навичок.
IV. Підсумки уроку.
V. Домашнє завдання.
Хід уроку
I. Організаційний етап
Вітання вчителя, перевірка готовності учнів до уроку. Оголошується тема уроку, правила вікторини. Учні об’єднуються в 4 групи. Кожна команда обирає капітана. Для допомоги вчитель призначає учня – помічника.
II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Слово вчителя. Право і закон супроводжують людину щодня. Для того, щоб дізнатися наскільки ви обізнані в правовій сфері, як можете вирішити життєву ситуацію, ми проведемо урок – вікторину.
III. Перевірка, контроль і корекція знань, вмінь та навичок
1-й конкурс « Бліц опитування ». Оцінювання – 1 бал за кожну правильну відповідь.
Учитель зачитує запитання, учні по-черзі дають чітку, коротку відповідь:
1)                Як називається найбільша та найвпливовіша міжнародна організація, яка була створена 1945 року? ( ООН).
2)                Який міжнародний документ захищає права людини? ( Загальна декларація прав людини).
3)                Який документ гарантує права і свободи людини в нашій країні? (Конституція України).
4)                В якому році було прийнято Конвенцію про права дитини? (1989 р.).
5)                Як називається здатність людини мати права ? (Правоздатність).
6)                Як називають уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і громадянина? ( Омбудсмен).
7)                Назвіть групи прав людини. (Громадянські, політичні, соціально-економічні, культурні, екологічні).
8)                У якій країні перебуває Європейський Суд з прав людини? (Швейцарія).
9)                Як називається форма організації та функціонування політичної системи, при якій існують рівні можливості для здійснення прав і свобод кожного члена суспільства? ( Демократія).
10)           Назвіть дві форми безпосередньої демократії. (Вибори, референдум).
11)           Що людина повинна виконувати? ( Обов’язок).
12)           На який термін обирають уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і громадянина? ( На 5 років).

2 – й конкурс « Термінологічна розминка ». Оцінювання – 1 бал за кожне правильне поняття.
 Представник від команди вибирає дві картки, на яких записані юридичні терміни. Учень дає визначення, не називаючи поняття.
Терміни:
-         Права людини;
-         Свобода;
-         Громадянство України;
-         Правовий статус особи;
-         Апатрид;
-         Біпатрид;
-         Обов’язки людини і громадянина;
-         Навчальний процес.
                   3 –й конкурс «Чарівна квітка». Оцінювання – 4 бали
  Учні зображують у формі квітки окрему групу прав людини:
-         Особисті права;
-         Соціальні права;
-         Економічні права;
-         Політичні права.
(Для виконання цього завдання необхідно підготувати ватман і олівці, маркери).
          4 – й конкурс «Розвязання юридичних ситуацій». Оцінювання – 2 бали за кожну задачу.
 Учні отримують картку із 3 ситуаціями. Для допомоги – Конституцію України та витяг із Закону України «Про громадянство України».
Задача 1 :
«У подружжя Роберта та Корнелії, які постійно проживають у Дніпропетровську, яке є апатридами, народився син. Громадянином якої держави він стане?»
Відповідь:
-                     Стаття 7 Закону «Про громадянство України», зазначає : «…особа, яка народилась на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території україни, є громадянами України».
Задача 2:
« Працівниця поштового відділення під час сортування листів побачила конверт, адресований сусідці,яка ніколи не оримувала листів. Це здивувало працівницю і вона вхопила конверт, охайно його розкрила і прочитала листа. Потім заклеїла конверт і віддала листоноші. Дайте правову оцінку діям працівниці поштового відділення.»
Відповідь:
-                     Працівниця порушила ст.31 Конституції України, яка гарантує кожному таємницю листування.
Задача 3 :
« Дівчина – громадянка США, вийшла заміж за громадянина України і звернулася до Президента нашої держави з клопотанням надати їй громадянство України, тому що вона бажає  бути громадянкою рідної країни й держави свого чоловіка. Яке рішення має прийняти Президент України?»
Відповідь:
-                     В Україні існує єдине громадянство (стаття 4 Конституції України).
            5 –й конкурс «Редактор». Оцінювання -2  бали.
 Команди отримують картки із завданнями. Необхідно знайти та виправити помилки в тексті.
Завдання 1:
«У Всеукраїнському референдумі, що призначається Президентом України, беруть участь громадяни України з 20 років. У референдумі не беруть участь недієздатні, обмежені у дієздатності за рішенням суду. Референдум у місцях позбавлення волі проходить під наглядом цивільних незалежних спостерігачів.»
      Відповідь:
-         У референдумах беруть участь особи, яким виповнилося 18 років; не голосують особи, що відбувають покарання у місцях позбавлення волі.
    Завдання 2:
«Верховний Суд України прийняв рішення про позбавлення громадянина Шаробури громадянства України у зв’язку з тим, що він без згоди державних органів України добровільно вступив на службу у іноземний легіон та брав участь у військових діях в Африці.»
      Відповідь:
-         Громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Своїми діями він може його втратити. Рішення про втрату громадянства особою приймається указом Президента України.
        6-й конкурс «Юридична консультація». Оцінювання – 1 бал за кожну правильну відповідь.
 Кожна команда отримує картки із завданням, за яким визначають, до якого державного органу чи посадової особи слід звернутися за захистом своїх прав.
Ситуація 1:
«Увечері ви почули на вулиці за вікнами квартири дзенькіт розбитого скла. Виглянувши, ви побачили групу молодих людей, які витягли із кіоска товари. Куди слід звернутись?»
    Відповідь:
-         Необхідно звернутись в  міліцію.
 Ситуація 2:
«Прийшовши додому, ви побачили, що деякі речі з квартири зникли. Куди необхідно звернутись?»
   Відповідь:
-         Необхідно звернутись в міліцію.
 Ситуація 3:
«Ви вирішили створити дитячий клуб. Але що робити далі, щоб отримати право на печатку, власний банківський рахунок?»
   Відповідь:
-         Допомогти зможуть представники місцевої ради чи місцевої адміністрації.
          7-й конкурс «Висока трибуна». Оцінювання – 3 бали
 Учні повинні надати повну, обґрунтовану й змістовну відповідь на запитання : «Право на освіту – це право чи обов’язок?»
IV. Підсумки уроку.
 Учитель разом з капітанами проводить оцінювання роботи груп учнів, визначає найактивніших учнів.
V. Домашнє завдання.
- Повторити поняття теми 2 і II розділ Конституції України.


 Урок правознавства. 9 клас
Тема уроку: Що таке злочин
Мета уроку: розкрити зміст понять кримінального права та злочину;  охарактеризувати ознаки злочину, його склад, види злочинів; розвивати в учнів уміння аналізувати правові ситуації, пропонувати шляхи їх розв’язання, працювати зі схемами; виховувати нетерпимість до злочину в учнів.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Форма проведення: урок з використанням мультимедійних технологій.
Обладнання та матеріали: підручник «Правознавство(практичний курс) 9 клас» (В.Л. Сутковий, Т.М.Філіпенко), витяг з Кримінального кодексу України, мультимедійний проектор, електронна версія уроку.
Основні поняття й терміни: кримінальне право, злочин, склад злочину.
Структура уроку
I. Організаційний етап
II. Мотивація навчальної діяльності й актуалізація опорних знань
III. Вивчення та закріплення нового матеріалу за планом:
      1. Кримінальне право.
      2. Поняття злочину. Ознаки та види злочинів.
      3. Склад злочину.
IV. Закріплення нових знань.
V. Домашнє завдання.
Хід уроку
І. Організаційний етап
Вітання вчителя, перевірка  готовності учнів до уроку.
II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності
 Бесіда за запитаннями:
 - Що таке правопорушення?
 - Які види правопорушень ви знаєте?
- Наведіть приклади правопорушень.
Аналіз і обговорення ситуацій з використанням слайду № 1
Метод «Коло ідей»
  Що поєднує дані ситуації?
1. Група молодиків, погрожуючи зброєю, пограбувала банк.
2. Хлопець на вулиці пограбував дівчину, відібравши в неї сумку.
3.Водій автомобіля, значно перевищивши швидкість, став винуватцем аварії, внаслідок чого загинуло двоє людей».
 Учитель. Сьогодні на уроці ми розглянемо найважливіші положення кримінального права, визначимо, які правопорушення є злочинами та яка класифікація злочинів існує в законодавстві нашої держави.
III. Вивчення та закріплення нового матеріалу по плану.
Повідомлення теми та плану уроку з використанням слайдів № 2, 3.
1.     Кримінальне право
 Учитель. Історія злочинності така ж давня  як історія людства. В усі часи людина поділяє чужі та власні вчинки на добрі й погані, прийнятні й неприпустимі. Найбільш небезпечні правопорушення, що посягають на суспільні цінності, життя, здоров’я людей, є злочинами. Відносини, які виникають між особою, що вчинила злочин і уповноваженими органами влади, регулюються нормами кримінального права.
Формування нового поняття:
- «Кримінальне право» (слайд № 4)
Кримінальне право – це галузь права, предметом якої є суспільні відносини, що виникають тільки в зв’язку зі скоєнням злочину.
 Робота в зошиті
 Учні записують в зошити поняття «кримінальне право».
Учитель. Відповідальність за злочини встановлює Кримінальний кодекс України.
Метод «Аналіз джерел»
  Коротке інформаційне повідомлення учня про Кримінальний кодекс України, що супроводжується показом слайду № 5.
Слайд № 5
          Кримінальний кодекс України
2.     Поняття злочину. Ознаки та види злочинів.
Учитель. Для того, щоб дати найбільш узагальнююче визначення терміну, нам необхідно зрозуміти ознаки злочину.
Робота зі схемою
- Учні працюють зі схемою «Ознаки злочину», використовуючи інформацію слайду № 6, записують основні ознаки злочину в робочі зошити;

- Учні під час бесіди з вчителем аналізують ознаки злочину, використовуючи слайд № 7.

Метод «Відкритий мікрофон»
 Учні наводять приклади дії чи бездіяльності, винної чи вчиненої з необережності дії .
Конструювання поняття «злочин» за логічною схемою, використовуючи слайди № 8, 9.

Робота з правовим джерелом
- Учні опрацьовують ст.11 п. 2  Кримінального кодексу України;
- наводять приклади дії чи бездіяльності, які не становлять суспільної небезпеки.
         Метод «Робота в парах»
 Учні об’єднуються в пари. Повинні назвати ознаки злочину, розглянувши юридичну ситуацію ( слайд № 10):
  Юридичний практикум. Розглянувши юридичну ситуацію, назвати і пояснити ознаки злочину:
1.     Суспільно небезпечне діяння –…
2.     Протиправне діяння -…
3.     Винне діяння - …
4.     Каране діяння - …
 Після опрацювання учні виконують завдання:
«Троє підлітків 15-ти років у міському парку зупинили громадянина Іванова і забрали в нього годинник та гроші».
Формування нового поняття
Учні зачитують поняття «класифікація злочинів» (с. 179 підручника).
Робота зі схемою
Учні, опрацьовуючи матеріал підручника (с.179), в письмовій формі складають схему «Види злочинів» - ( робота зі слайдом № 11).
- Перевірка правильності виконання завдання (слайд № 12).
Метод «Робота в малих групах»
- Визначити вину та ступінь завершеності злочину у конкретних ситуаціях (слайд № 13). Учні класу поділяються на малі групи (по 4 особи) для виконання юридичного практикуму:
«Юридичний практикум: визначити вину та ступінь завершеності злочину у конкретних ситуаціях
Ситуація № 1 : Громадянин П. у тролейбусі викрав гаманець у громадянки М., розрізавши її сумку.
Ситуація № 2: Громадянин В., перевищивши швидкість автомобіля, збив пішохода.»
Пояснення виконання письмового домашнього завдання
- На с.180 пояснити алгоритм виконання завдання у рубриці «Працюємо разом» , де необхідно визначити ступінь тяжкості злочинів в правових ситуаціях.
3.     Склад злочину.
Учитель. Дуже часто в телевізійних передачах, фільмах можна почути такі слова : «Доведений склад злочину», «Справу припинено за відсутністю складу злочину». Отже, що таке склад злочину?
Метод «Читання в парах»
  Учні опрацьовують матеріал підручника (с.181) і пояснюють зміст поняття «склад злочину»:
1) обєкт злочину;
2) субєкт злочину;
3) обєктивна сторона злочину;
4) субєктивна сторона злочину.
Метод «Аналіз правової ситуації»
Учні зачитують правову ситуацію. Після опрацювання, індивідуально визначають елементи складу злочину в конкретній ситуації (слайд № 14)
Проаналізуйте ситуацію і назвіть елементи складу злочину:
- Віталій зростав без батька. Коли йому знадобились гроші, він зірвав золотого ланцюжка у жінки на одній із вулиць і продав його».
IV. Закріплення нових знань
Рольова гра «Я – кореспондент»
Учень проводить опитування за вивченим матеріалом
- Що таке злочин?
- Назвіть ознаки злочину?
- На які види поділяються злочини?
- З яких елементів складається злочин?

V. Домашнє завдання (слайд № 15).
- Опрацювати матеріал підручника – § 25.
- Виконати письмово завдання на ст.180 «Працюємо разом».
- Скласти пам’ятку «Поведінка людини в ситуації загрози стати жертвою злочину».Немає коментарів:

Дописати коментар