Творчі завдання

Творчі завдання

Теми рефератів
 1. «Парламентаризм» та «парламентська реформа державного правління»: теоретичний аспект співвідношення.
 2. Система права та система законодавства: проблема співвідношення.
 3. Добросусідство: проблеми застосування.  
 4. Гендерна рівність в Україні: конституційно-правові проблеми забезпечення.
 5. Депутатський мандат: проблеми його регулювання в законодавстві України. 
 6. Право Президента України на здійснення помилування: невід'ємне право глави держави чи невиправдане втручання в сферу компетенції судової влади?
 7. Спадковий договір: проблеми застосування.
 8. Правовий нігілізм як явище правової дійсності: сутність та шляхи подолання.
 9. Безпека дорожнього руху як запорука громадського порядку: проблеми та перспективи.
 10. Запровадження податку на нерухомість: проблеми юридичного обґрунтування.
 11. Проблеми розмежування договорів на користь третіх осіб та договорів на виконання третім особам.
 12. Досудове розслідування: до постановки проблеми щодо уточнення правил його сприяння захисту.
 13. Схеми давньоруської держави: дорадчий орган Великого Київського Князя чи консультативний орган незалежних київських князівств? 
 14. Розробка нормативно-правових актів: проблеми застосування юридичної техніки.
 15. Форма держави та державна влада: взаємовплив і взаємозумовленість категорій.
 16. Звичаї та традиції в сімейному праві: проблеми інкорпорації. 
 17. Перспекимви розвитку держави і  права у  ХХІ столітті.
Теми для творів-роздумів (есе)
 1. Прокоментуйте  вислів "Людське  право ламає державне право".
 2. Розкрийте питання "Люди для  закону,  чи  закони для  людей?".
 3. Висловіть  свою точку зору стосовно висловлювання :"Сутність  закону - любов до людини" (В.Шекспір).
 4. Висловіть  свою точку зору стосовно висловлювання :"Демократія - найгірша форма правління, якщо не брати до  уваги всіх  інших" (В.Черчіль).
 5. Обгрунтуйте  відповідь  на питання: "Чи  може  нація повноцінно розвиватися без  власної держави і истеми права?"
 6. Французький мислитель Ж. де Местр казав: "Кожен народ має такий уряд на  який він  заслуговує" Як  ви  розумієте цей  вислів?
 7. Як  ви розумієте  вислів"договір дорожчий  за  гроші"?
 8. Чи можливо побороти злочинність, застосовуючи жорстокі  покарання?
 9. Як  ви  розумієте вислів "закон не має зворотньої  сили"? 
Творчі завдання
 1. Підготуйте повідомлення про  історію створення  й  основні ідеї з  пам"яток права  України.
 2. Як ви  вже переконалися, єдиного погляду  на виникнення держави і  права в  юридичній науці не  існує. Проаналізуйте  вивчені  теорії походження держави і  права,  висунувши аргументи "за"  і  "проти". А що ви  думаєте про  виникнення  держави? Запропонуйте власну теорію її походження.
 3. Проаналізуйте,  які  чинники впливали на  розвиток української  держави.
 4. Охарактеризуйте теорію конвергенції. Чи є вона актуальною сьогодні?
 5. Уявіть  собі, що конституція України визначає не права і  обов"язки громадян, а лише  права. Спрогнозуйте можливі  наслідки такої  ситуації. Зробіть висновки стосовно доцільності існування конституційного принципу єдності прав  і  обов"язків громадян  України.
 6. Доведіть, що конституційний  статус громадян України відповідає міжнародним правовим стандартам.
 7. З"ясуйте позитивні  і  негативні  сторони різних виборчих систем.
 8. У чому позитивні і  негативні  якості  референдумів? Підтвердіть свої  міркування фактами з  досвіду проведення референдумів в  Україні.
 9. Порівняйте  статус  депутатів місцевих  рад і  народних  депутатів України. Що в  них  спільного і  чим вони відрізняються?

Немає коментарів:

Дописати коментар